Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

SBPKY Pentulistaohje

Pentulistalle hyväksytään kaikki PEVISA:n täyttävät pentueet, joiden vanhemmista on täytetty terveyskyselyvastaus (ei koske ulkomaisia koiria) ja joiden kasvattaja on SBPKY:n jäsen. Kaikkien kennelnimen alla kasvattavien henkilöiden tulee olla SBPKY:n jäseniä. Mikäli pentue täyttää SBPKY ry:n jalostussuositukset, on siitä merkintä pentueen tiedoissa. Terveyskyselyvastaus on voimassa 3 vuotta. Pentueet ovat järjestyksessä syntymäajan mukaan. Pentue säilyy listalla 4 kk syntymäpäivästä, kasvattajan toivomuksesta korkeintaan 6 kk, mikäli pennuille ei ole löytynyt koteja.

Suunnitteilla olevien pentueiden hyväksytään SBPKY ry:n jäsenkasvattajien (kaikkien kennelnimen alla kasvattavien henkilöiden tulee olla SBPKY:n jäseniä) yhdistelmät, jotka on tarkoitus toteuttaa nartun seuraavasta juoksusta. Kasvattajan tulee ilmoittaa suunniteltu astutusajankohta kahden kuukauden tarkkuudella (esim. marras–joulukuu 2013). Pentue poistetaan listalta automaattisesti kuukauden kuluttua jälkimmäisen ilmoitetun astutuskuukauden päättymisestä, mikäli kasvattaja ei siihen mennessä ole ilmoittanut päivitystä pentuesuunnitelman tilanteeseen.

Terveystietosarakkeissa ilmoitetaan ainoastaan viralliset terveystutkimustulokset, jotka ovat joko todennettavissa jostakin tietokannasta tai joista kasvattaja on toimittanut jalostustoimikunnalle kopion eläinlääkärin lausunnosta. Muut terveystiedot ilmoitetaan Muuta-kentässä.

Näyttelytulossarakkeeseen ilmoitetaan tulos, jonka koira on saanut vähintään 15 kk:n iässä. Koiran tätä nuorempana saamat näyttelytulokset voi kasvattaja ilmoittaa Muuta-kentässä.

Ilmoita luovutuspäivämääräksi se, jolloin pennut ovat aikaisintaan luovutuksessa. Jos et anna päivämäärää, päiväksi laitetaan pentueen 7-viikkoissyntymäpäivä. Voit itse määritellä päivämäärän esim. viikonlopuksi, kunhan pennut ovat silloin jo vähintään 7-viikkoisia.

Pentulistan Muuta-sarakkeeseen voidaan merkitä vapaamuotoista tekstiä 160 merkin verran. SBPKY ry ei vastaa kasvattajan muuta-kentässä ilmoittamien tuloksien oikeellisuudesta.

Pentueen pentu, jossa on havaittavissa rotumääritelmän vastaisia virheitä, tulee myydä edullisemmin. Pennun hinta sisältää SKL:n rekisteröintitodistuksen, jonka myyjä toimittaa ostajalle ilman eri maksua viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Mikäli toinen pentueen vanhemmista on ulkomaalainen, pentueen rekisteröinti voi kestää pidemmän ajan. Suomen rekisterissä olevien koirien rekisteröintinumeron edessä on tunnus FI. Kasvattaja: voit lähettää pentueesi tiedot pentuvälittäjälle tästä tulostettavalla lomakkeella tai täytettävällä html-lomakkeella.

Uusi pennunostaja! Kaipaatko lisätietoja belgianpaimenkoirista tai pentueista? Ota yhteys yhdistyksen pentuneuvojiin. Etsitkö aikuista koiraa? Katso uutta kotia etsivät!

Sukusiitosprosentti on laskettu kuuden (6) sukupolven mukaan. Prosenttiluvuissa saattaa olla pieniä vaihteluja riippuen, kuinka täydellinen yhdistelmän sukutaulu on. Luvut on laskettu Pedigree-ohjelmalla.

Pentulistaa päivitetään tarpeen mukaan.

Pentulistalla esiintyvien lyhenteiden selityksiä

Terveys

LONKKAKUVAUSTULOKSET
Kun koira lonkkakuvataan saa se arvion molemmista lonkistaan. Lonkkien saadessa eri arviot koiran tulokseksi merkitään huonomman lonkan tulos.

A = Terve, ei muutoksia
B = Terve, lähes normaali
C = Sairas, lievä dysplasia
D = Sairas, keskivaikea dysplasia
E = Sairas, vaikea dysplasia

Belgianpaimenkoiran PEVISA-ohjelman mukaisesti pentueen molempien vanhempien tulee olla lonkkakuvattu tuloksella A tai B. Sairaiden koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä.

KYYNÄRNIVELKUVAUSTULOKSET

0 = Terve, ei muutoksia
1 = Sairas, lieviä muutoksia
2 = Sairas, kohtalaisia muutoksia
3 = Sairas, voimakkaita muutoksia

SILMÄPEILAUSTULOKSET

T = Terve, ei muutoksia
ES = Määrittelemättömiä löydöksiä, suositellaan uusintapeilausta
HC = Perinnöllinen harmaakaihi
PRA = Etenevä verkkokalvon surkastuminen

Belgianpaimenkoiran PEVISA-ohjelman mukaisesti pentueen molempien vanhempien (suomalaiset) tulee olla silmäpeilattu terveeksi astutusta edeltävien 24kk aikana. Sairaiden koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä.

SELKÄKUVAUSTULOKSET

Synnynnäiset muutokset:


VA (vertebral anomaly) = nikamien epämuotoisuus

VA0 (normaali): Ei muutoksia
VA1 (lievä): 1-2 epämuodostunutta nikamaa
VA2 (selkeä): 3-4 epämuodostunutta nikamaa
VA3 (keskivaikea): 5-9 epämuodostunutta nikamaa
VA4 (vaikea): 10 tai enemmän epämuodostunutta nikamaa
Arvostelussa ei huomioida häntänikamia.

LTV (lumbosacral transitional vertebra) = välimuotoinen lanne-ristinikama
LTV0 Ei muutoksia
LTV1 Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne
LTV2 Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama
LTV3 Epäsymmetrinen lanne-ristinikama
LTV4 6 tai 8 lannenikamaa

Rappeumamuutokset:


SP (spondylosis defeormans) = spondyloosi
SP0 (puhdas): Ei muutoksia
SP1 (lievä): Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 nikamavälissä tai > 3 mm piikkejä korkeintaan 3 nikamavälissä tai saareke korkeintaan 2 nikamavälissä.
SP2 (selkeä): Todetaan silloittuma (täysi tai vajaa) korkeintaan 2 nikamavälissä ja/tai suuria saarekkeita korkeintaan 2 nikamavälissä.
SP3 (keskivaikea): Todetaan silloittumia (täysiä tai vajaita) ja/tai suuria saarekkeita 3–7 nikamavälissä.
SP4 (vaikea): Edellisiä vakavammat muutokset.

Lausunnossa otetaan huomioon kaikki rintanikamat (1-13) sekä lannenikamat (1-7) ja ristiluu.
Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 5 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen arvostelussa otettaan huomioon koiran ikä siten, että 5-7 vuotiaalla koiralla jätetään huomioimatta yksi silloittuma ja 8- vuotiaalla tai vanhemmalla koiralla jätetään huomioimatta kaksi silloittumaa. Kuitenkin jos vanhallakin koiralla on silloittumaa, ei se voi saada SP0 lausuntoa.

SBPKY ry:n jalostussuositusten mukaan jalostukseen käytettävien koirien tulee v. 2016 alusta lähtien olla virallisesti selkäkuvattuja (spondyloosi ja välimuotoinen lanne-ristinikama).

Luonne ja käyttöominaisuudet

Palveluskoirakokeet ovat belgianpaimenkoiran rodunomainen koemuoto ja siten toivottavaa olisikin että kaikilta jalostukseen käytettäviltä koirilta löytyisi pk-kokeista koulutustunnus. PK-koulutustunnus kertoo että koira on vähintään perussosiaalinen, ei ole paukkuarka ja että koiralta löytyy luonneominaisuudet joiden avulla se on mahdollista palveluskoiran tehtäviin kouluttaa. Jos olet pk-koeharrastuksesta kiinnostunut pennunostaja kannattaa yhdistelmän valinnassa painottaa erityisesti molempien vanhempien hyviä pk-koetuloksia.


PALVELUSKOIRAKOKEIDEN KOULUTUSTUNNUKSET
Kun koira on kilpaillut palveluskoirakokeissa ja saavuttanut niistä koulutustunnuksen, merkitään se allaolevalla tavalla koelajin mukaan:

BH = käyttäytymiskoe (helpohko esikoe pk-kokeisiin osallistumiseksi, ei pk-koelajikoulutustunnus)

JK = jälkikoe
HK = hakukoe
VK = viestikoe
EK = etsintäkoe
IP0 = suojelukoe, kansainvälinen
FH = erikoisjälkikoe
 

Ulkomaisten koirien koulutustunnuksia:

FRing = Ranskan Ring (ranskalainen ring-suojelukoe)
BRing = Belgian Ring (belgialainen ring-suojelukoe)
MRing = Mondioring (kansainvälinen ring-suojelukoe)
KNPV = Hollantilainen työkoirakoemuoto, joka sisältää 5 lajia: PH1 (politiehond1=poliisikoira1), PH2 (politiehond2=poliisikoira2), OB (object bewakingshond=kohteen vartiointikoira), SH (speurhond=jälkikoira), RH (reddingshond=pelastuskoira).
Campagne = Ranskalainen ring-suojelukoe.

Työkoirat:
VarK = Vartiokoirakoe


Yo. lyhenteiden perään merkitään tasoluokka josta koulutustunnus on saavutettu. Luokkia on kolme, vaikeusjärjestyksestä helpomasta vaativimpaan: alokasluokka (1), avoin luokka (2), voittajaluokka (3). Esim. JK3 siis kertoo että koira on saavuttanut jälkikokeen voittajaluokasta koulutustunnuksen. Koulutustunnuksen saadakseen koiran tulee saavuttaa sekä ko. kokeen tottelevaisuus- että maasto-osuuden maksimipisteistä vähintään 70%.

M-01 = Suomen Mestari vuodelta 2001. VKM-03 = Valjakkohiihdon Suomen Mestari 2003

 

LUONNETESTITULOKSET

LT = Suomen Kennelliiton luonnetesti.
Loppupisteet ovat välillä -300 -> +300p.

Tulkintaohjeet

Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys on arvioinut belgianpaimenkoiran luonnetta kuvaavat SKL:n luonnetestiarvot seuraavasti (jalostuksen tavoiteohjelma 1994):

        Toimintakyky    +3 (erittäin suuri) tai +2 (suuri)
        Terävyys        +2 (suuri) tai +3 (kohtuullinen)
        Puolustushalu +2 (suuri) tai +3 (kohtuullinen)
        Taistelutahto +1 (erittäin suuri) tai +3 (suuri)
        Hermorakenne +2 (rauhallinen, varma) tai +1 (suhteellisen rauhallinen)
        Temperamentti +1 (erittäin vilkas) tai +3 (vilkas)
        Kovuus    +1 (hieman pehmeä) tai +3 (kohtuullisen kova)
        Luoksepäästävyys +3 (avoin) tai +2 (avoin, aavistuksen verran pidättyväinen)

MH = koiran luonnekuvaus.
Luonnekuvaus voi olla joko suoritettu tai keskeytetty.

Ulkomuoto

NÄYTTELYTULOKSET

ROP = Koira on ollut näyttelyssä rotunsa paras
VSP = Koira on ollut näyttelyssä joko rotunsa paras uros tai paras narttu.
SERT = Koira on saavuttanut sertifikaatin.


Laatuarvosanat, Suomi
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä
H = hyvä
T = tyydyttävä
0 = hylätty (nolla)   

Laatuarvosanat, Ranska
EXC = excellent
TB = tres bien
B = bien
S = suffisant


Laatuarvosanat, Saksa
V = vortzüglich
SG = sehr gut
G = gut
A = ausreichend
U = ungenügend

V-99 / JV-99 = Koira on ollut rotunsa paras / paras juniori vuoden 1999 Helsingin messukeskuksen voittajanäyttelyssä.
BaltV = Baltian voittajanäyttelyn rotunsa paras
EUV / EUJV = Euroopan voittaja / Euroopan juniorivoittaja, vuotuisen Euroopan voittajanäyttelyn rotunsa paras
MV tai WW = Maailmanvoittaja (World Winner), vuotuisen maailmanvoittajanäyttelyn rotunsa paras

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?