JTO - Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön laatima ja Kennelliiton hyväksymä tietopaketti koirarodun tämänhetkisestä tilanteesta. Tavoiteohjelmasta löytyy tietoa kyseistä rotua edustavien koirien luonne- ja käyttöominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkonäöstä. Siihen on myös kirjattu, mihin asioihin tulee kiinnittää erityishuomiota kyseisessä rodussa. Jos rodulla on esimerkiksi todettu esiintyvän yleisesti polvivikoja, tavoiteohjelmassa voidaan suositella, että jalostuksessa eli pentujen vanhempina käytetään vain tutkitusti tervepolvisia koiria.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kennelliitto

Belgianpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelmat 2022-2026