Rotumuunnosten risteyttäminen/muu rotukohtaisista erityisehdoista poikkeaminen

Jalostustieteellinen toimikunta myöntää poikkeusluvat rotumuunnosten risteyttämiselle ja muista rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiselle. Poikkeusluvan vaativa intervariaatioyhdistelmä on groenendael x malinois. 

Jokainen muunnosten välisestä risteytyksestä syntynyt pentu rekisteröidään ilmiasunsa mukaan, ellei rotukohtaisissa erityisehdoissa toisin määrätä. 

Mikäli Kennelliitto ei ennen astutusta ole myöntänyt poikkeuslupaa rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiseen, voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin. 

Toimintaohjeet groenendael-malinois –intervariaatioyhdistelmille SBPKY ry:n puolesta: 

-molempien jalostusyksilöiden tulee täyttää PEVISA–ohjeen raja-arvot. 

-jalostustoimikunnalle tulee toimittaa täydellinen hakemus perusteluineen ja tarvittavine liitteineen kirjallisesti 

-hakemuksen yhteydessä on suositeltavaa täyttää molemmista jalostusyksilöistä terveyskyselylomake, mikäli jalostustoimikunnalla ei sitä ole vielä käytössään. Jalostustoimikunnalle tulee toimittaa myös molempien jalostusyksilöiden vanhempien, sisarusten ja jälkeläisten tiedossa olevat terveystilastot muilta kuin KoiraNetistä löytyvien tietojen osalta. 

-hakemukseen tulee liittää myös alustava jatkojalostussuunnitelma pentueen osalta