Nartun pennuttaminen poikkeusluvalla

Kennelliitto voi erittäin painavista syistä myöntää poikkeusluvan nartun toiselle liian tiheälle pennuttamiselle. Anomukseen on liitettävä eläinlääkärintodistus, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa sen terveydelle. Todistus on voimassa kuusi kuukautta.


Päätöstä tehtäessä huomioidaan rotukohtaiset erityisehdot. Poikkeuslupaa ei kuitenkaan myönnetä astutushetkellä kahdeksan vuotta täyttäneelle nartulle.


Mikäli poikkeuslupaa ei ole myönnetty ja kasvattaja on pennuttanut narttua toistamiseen liian tiheästi, pentue voidaan rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin ja narttu asetetaan 24 kuukauden jalostuskieltoon.


Mikäli nartulle syntyy kuudes pentue tai yli kahdeksan vuoden ikäisenä astutettu narttu synnyttää liian tiheästi, voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin. Tämän jälkeen nartun jälkeläisiä ei enää rekisteröidä.

Kaikki todistettavasti Kennelliiton tietoon tulleet rekisteröimättömät ns. välipentueet ja ulkomailla rekisteröidyt pentueet huomioidaan syntyneinä pentueina.


Toimintaohjeet SBPKY ry:n puolesta:
− jalostustoimikunnalle tulee toimittaa täydellinen hakemus perusteluineen ja tarvittavine liitteineen kirjallisesti.