Poikkeusluvan hakeminen

Poikkeuslupahakemuksen yleinen sisältö

Anomus toimitetaan ensin rotujärjestölle (poikkeuslupahakemus) ja sen tulee pitää sisällään seuraavat asiat:

  • Kasvattajan tiedot: nimi, osoite ja puhelinnumero
  • Yhdistelmän tiedot: isän tiedot, emän tiedot
  • Anomuksen syy
  • Perustelut: kattava perustelu yhdistelmän rekisteröimiselle
  • Kopiot niistä PEVISA-tutkimustuloksista, joita Kennelliiton KoiraNetistä ei ole hakemusajankohtana

Jalostustoimikunta käsittelee poikkeuslupa-anomukset kokouksissaan ja tekee niistä päätökset.

On tärkeää tehdä poikkeuslupahakemus hyvissä ajoin!


Rekisteröinti poikkeusluvalla

Kasvattaja tekee Kennelliitolle kirjallisen poikkeuslupa-anomuksen hyvissä ajoin ennen astutusta.
Allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmoittaa, mitä yhdistelmää anomus koskee ja siihen tulee liittää perustelut sekä allekirjoitettu rotujärjestön lausunto.


Rotujärjestön lausunnon tulee perustua siihen, täyttävätkö koirat/yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman suositukset ja rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset.


Kielteisen lausunnon perusteluna voidaan ilmoittaa myös muu mahdollinen painava ja ilmeinen geneettinen riski.


Poikkeuslupaa voi anoa vain etukäteen ja luvan tulee olla myönnetty ennen astutusta.


Hallitus ei poikkea tästä koirarekisteriohjeen ehdosta.

Poikkeusluvat voidaan jakaa useampaan ryhmään seuraavasti:

Nartun pennuttaminen poikkeusluvalla

Rotumuunnosten risteyttäminen/muu rotukohtaisista erityisehdoista poikkeaminen

PEVISA-ohjelmasta poikkeaminen

FCI-rekisterin ulkopuolisen uroksen käyttö jalostukseen