PEVISA-ohjelmasta poikkeaminen

Jalostustieteellinen toimikunta myöntää rotukohtaiseen PEVISA-ohjelmaan liittyvät poikkeusluvat.

Jos pentueen vanhemmilla ei astutushetkellä ole rotukohtaisen PEVISA-ohjelman edellyttämiä voimassa olevia terveystutkimustuloksia tai lausuntoja, vaan vanhemmat on tutkittu/lausuttu vasta astutuksen jälkeen ja todettu niiden täyttävän rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettamat raja-arvot, voi kasvattaja yhden kerran rekisteröidä tällaisen pentueensa FI-/ER-rekisteriin niin, että rekisteröintimaksu on korotettu. Koiralle voidaan rekisteröidä yksi tällainen pentue jalostusoikeuden hallinnasta riippumatta. 

Toimintaohjeet PEVISA-ohjelmasta poikkeavalle yhdistelmälle SBPKY ry:n puolesta: 

-jalostustoimikunnalle tulee toimittaa täydellinen hakemus perusteluineen ja tarvittavine liitteineen kirjallisesti.