FCI-rekisterin ulkopuolisen uroksen käyttö jalostukseen

Jos uros ei ole FCI:n hyväksymässä rekisterissä, voi Kennelliitto rotujärjestön puoltaessa myöntää luvan käyttää sitä jalostukseen. Jälkeläiset rekisteröidään tällöin ER-rekisteriin. 

Toimintaohjeet SBPKY ry:n puolesta: 

-molempien jalostusyksilöiden tulee täyttää Kennelliiton PEVISA-säännöt sekä suositellaan uroksen omaavan jälkeläisnäyttöä 

-jalostustoimikunnalle tulee toimittaa täydellinen hakemus perusteluineen ja tarvittavine liitteineen kirjallisesti 

-hakemukseen tulee liittää jalostusuroksen vanhempien, sisarusten ja jälkeläisten tiedossa olevat terveystilastot, jalostusnartun osalta riittävät muut kuin KoiraNetistä löytyvät tulokset. 

-hakemukseen tulee liittää myös alustava jatkojalostussuunnitelma pentueen osalta 

-yhdistelmän tulee laajentaa olemassa olevaa geenipoolia tai pyrkiä parantamaan muunnoksen terveystilannetta.