Käyttö/harrastukset

Belgianpaimenkoira on palveluskoirarotu. Kuten lajien kirjosta saattaa huomata, yksipuolisuus ei belgin kanssa omaa harrastuslajia valitessa ole ongelma.

Palveluskoiraroduista belgianpaimenkoira on myös yksi monipuolisimpia, harvinaista ei ole että samalla koiralla saavutetaan useampien eri lajien valionarvoja tai kilpaillaan useassa lajissa aina mestaruuskilpailuissa asti. Rodussa on aineista huippumenestykseen lähes tulkoon joka lajissa johon sillä on osallistumisoikeus.

Temperamenttisena ja energisenä rotuna sitä on myös yleensä helppo kouluttaa ja esim. tottelevaisuusliikkeistä saa yleensä helposti lennokkaat ja näyttävät. Vaikka et belgin omistajana kilpailemisesta olisikaan innostunut on belgianpaimenkoira kuitenkin suurehkona ja vilkkaana palveluskoirarotuna vähintään peruskoulutettava.

Omistajan mielenrauhan kannalta virikesisältöisen elämän tarjoaminen belgianpaimenkoiralleen olisi tärkeää. Tylsistyessä ylimääräinen energia kun puretaan helposti huonekalujen tai tavaroiden tuhoamiseen, karkailuun tms. ongelmakäyttäytymiseen. Virikkeiden ei tietenkään tarvitse välttämättä olla kilpailullista lajikoulutusta, kaikki kanttarellien etsinnästä olutpullon noutamiseen käy.

Kansalliset palveluskoira- kokeet
- Jälkikoe
- Hakukoe
- Etsintäkoe
- Viestikoe
- Opastuskoe

Talvilajit
- Valjakkohiihto

Lisätietoja Suomen Palveluskoiraliitosta

Kansainväliset/suojelulajit
- Käyttäytymiskoe (FCI-BH)
- Erikoisjälki (FCI-IFH)
- Suojelukoe (FCI-IGP)
- Mondioring (FCI-MR)

Lisätietoja Suomen Palveluskoiraliitosta

Pelastuskoirakokeet

- Pelastuskoirakoe
- Pelastuskoirakoe (IPOR)

Lisätietoja Suomen palveluskoiraliitosta

Kestävyyskoe (AD)
(Arvostelu vain hyv./hyl., rotujärjestöt voivat järjestää epävirallisina).

Muut viralliset (SKL) koelajit

- Vesipelastuskoirakoe
- Tottelevaisuuskoe
- Rally-toko
- Agility
- Koiratanssi
- Nosework

Lisätietoja Suomen Palveluskoiraliitosta

Epäviralliset näytöslajit

- Flyball
- Tokoagi

Paimennuskokeet

Kokeet Suomessa ovat virallisia, Kennelliiton alaisia kokeita vuodesta 2012.
Lammaspaimennuskokeet (perinteinen tyyli)

PAIM- koeluokat 1,2 ja 3
PAIM-E - Paimennuksen esikoe
PAIM-T – Paimennustaipumustesti

Lisäinfoa löydät SKL Paimennuskollegion sivuilta.

SBPKY:n rotumestaruuskilpailut (RM)

SBPKY järjestää rotumestaruuskilpailut (RM) kansallisissa palveluskoiralajeissa, suojelussa (toimii samalla MM-karsintana), mondioringissä, erikoisjäljessä, valjakkohiihdossa, tokokokeessa, agilityssä, rally-tokossa, vesipelastuksessa, paimennuksessa ja koiratanssissa.


Belgianpaimenkoirien maailmanmestaruuskilpailut (FMBB MM)

FMBB (Fédération Mondial du Berger Belge, belgianpaimenkoirien maailmanjärjestö) myöntää jokavuotuiset belgianpaimenkoirien MM-kilpailut jollekin hakijamaalle. 

Belgianpaimenkoira työkoirana
Belgianpaimenkoirilla ja erityisesti malinoisilla, on pitkä historia viranomaisten työkoirarotuna. Tänä päivänä ne ovat valtarotuna monissa maissa eri viranomaisten. Suomessa perinteinen työkoirarotu on ollut saksanpaimenkoira. Kuitenkin erityisesti 2000-luvulla malinois-muunnoksen suomalaisen käyttölinjan kasvatustyön yleistymisen myötä (ensimmäinen Suomessa syntynyt pentue v. 1993) on viranomaisille myös Suomessa otettu belgianpaimenkoiria kasvavissa määrin. Rodun muunnoksista virkakoirina toimivat ympäri maailman käyttölinjan malinoisit tai niistä syntyneet pitkäkarvaiset (käyttölinjan tervueren). Näyttelylinjan edustajia virkakoirana on Suomessa ollut vain kaksi, yksi malinoisuros puolustusvoimilla ja tervueren rajalla.

Poliisikoirat
Poliisikoiria on Suomessa kaikkiaan n. 300, yleisimmät poliisin käyttämät koirarodut ovat saksanpaimenkoira ja belgianpaimenkoira malinois. Peruskoulutus (partiokoira) joka pitää sisällään tottelevaisuuden, jäljestyksen, haun ja suojelun, on kaikille sama. Myöhemmin koirat voivat erikoistua eri tehtäviin. Erikoistumisalueita ovat huumeet, räjähteet, ruumisetsintä ja palavat aineet. Rotuna belgianpaimenkoira on erittäin hyvin poliisikoiraksi sopiva ja se onkin useissa maissa poliisin käyttämä valtarotu.
Pohjoismainen poliisikoiraunioni

Sotakoirat
Puolustusvoimien omistamia koiria on Suomessa kaikkiaan n. 200, joista n. 15 on malinoiseja (v. 2002). Koiria koulutetaan eri tarkoituksiin mm. sotilaspoliisin vartiokoiriksi, räjähde-etsintään. Koiria on palvellut myös Suomen YK-joukoissa. Vuonna 2002 aloitettiin myös armeijan omien huumekoirien koulutus. Rotuna belgianpaimenkoira on puolustusvoimien käyttötarkoituksiin erittäin hyvin soveltuva ja onkin useissa maissa puolustusvoimien valtarotuna.

Rajakoirat
Rajakoiria on Suomessa kaikkiaan 215 kappaletta, joista belgianpaimenkoiria on 10 kpl. Suurin osa toimii itärajamme (joka myös EU:n ulkoraja) valvonnassa, jossa koirien pääasiallinen tehtävä on mahdollisten ihmisjälkien haku raja-alueelta. 

Tullikoirat
Tullin käyttämät koirat koulutetaan kaikki huumekoiriksi, koiria tullilla on n. 40. Pääasiallisena rotuna on ollut labradorinnoutaja koska toisin kuin moni perinteisempi palveluskoirarotu, labrador ei yleensä aiheuta ihmisten parissa kulkiessaan pelkoa. Belgianpaimenkoiria ei Suomessa ole tullilaitokselle ainakaan toistaiseksi otettu.

Opaskoirat
Päärotuna on labradorinnoutaja, koiria koulutettu Suomessa kaikkiaan vuosina 1937-98 n. 1300kpl. Belgianpaimenkoiria on oppaiksi Suomessa koulutettu vain kaksi, eikä rotu myöskään muualla ole opaskoirana yleinen. Vilkkaana ja tempperamentisena rotuna belgianpaimenkoira ei ole opaskoiran työhön paras mahdollinen rotu.

Avustajakoirat
Vammaisten avustajakoiria kouluttaa ja rahoittaa invalidiliitto, RAY tukee osaltaan koulutustoimintaa. Pääasiallisina rotuina ovat kultainen- ja labradorinnoutaja, koiria on koulutettu Suomessa kaikkiaan vuosina 1994-2001 n. 20kpl. Suomessa toimii yksi belgianpaimenkoira avustajakoirana.

Kuulokoirat
Kuulokoirien koulutus tapahtuu vapaaehtoisten kouluttajien varassa, toiminta aloitettiin vuonna 1993 ja vuosina 96-98 yhdistys sai RAY:n tukea toimintaan. Toisin kuin opas- ja avustajakoirat, kuulokoirat koulutetaan alusta alkaen yhteistyössä koirankäyttäjän kanssa, yleisesti kouluttamaan lähdetään kuulovammaisen omaa koiraa. Kuulokoiran tehtävään belgianpaimenkoira vilkkaana rotuna soveltuu hyvin, edellyttäen että omistaja vilkkaan koiran kanssa yleisesti viihtyy.

Vartijoiden koirat
Vartijoiden työkoirina belgianpaimenkoiria on käytetty Suomessakin jo pidempään ja se onkin rotuna työhön erittäin hyvin soveltuva. Työkoiran koulutuksesta huolehtii koiraa käyttävä vartija itse. Vartijakoirakortin edellytyksenä on (1.10.2002 eteenpäin) että koira on merkitty Suomen Kennelliiton rekisteriin ja tunnistusmerkitty. Lisäksi koiran tulee suorittaa BH-koe jonka jälkeen se voi osallistua vartiokoiran tarkastuskokeeseen johon kuuluu luoksepäästävyys, hallinta ja suojeluosuus. Vartiokoiran tarkastuskokeen täydellinen sisältö:
> Asetus vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävässä mukana pidettävästä koirasta


TYÖ- JA VIRKAKOIRAT

Suomalaiset virkakoiralaitokset ja niiden ohjaajien yhdistykset.

Valtion virkakoirat

Poliisi
Poliisikoiralaitos
Suomen Poliisikoirayhdistys ry

Puolustustoimat
Sotakoirat

Raja
Rajavartiolaitos
Rajan koiramiehet ry

Tulli
Tullin huumekoiratoiminta

Vammaisten apukoirat

Opaskoirat
Avustajakoirat
Kuulo- ja tukikoirat


Yksityisten työkoirat

Vartijoiden koirat
- Kouluttajina ja käyttäjinä vartijat (vartioliikkeet, vankilat jne.)

Paimenkoirat
- Kouluttajina ja käyttäjinä lammas- ja karjatilojen omistajat.

Huomaa: Suomessa, kuten muuallakin maailmassa lähes kaikki paimentavat työkoirat ovat tänä päivänä paimenlinjaisia bordercollieita tai kelpieitä. Belgianpaimenkoira luokitellaan nykyään ns. historialliseksi paimenroduksi, yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta sitä ei työpaimenkoirana enää käytetä eikä kasvattajia, jotka ko. ominaisuuksia koirissa vaalisivat, enää nykyisin ole. 

Paimentavista työkoirista (working bordercollie & kelpie) saa tietoa Suomen Paimenkoirayhdistys ry