Muutos silmätarkastuslausunnon voimassaoloaikaan 1.7.2024 lähtien

15.2.2024

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt belgianpaimenkoirillle seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.7.2024-31.12.2026:

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkka- ja kyynärlausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu KAT (katarakta), PRA, gRD, tRD, keratiitti tai plasmooma. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu muu katarakta, se on paritettava kataraktan suhteen terveen koiran kanssa.

Jalostustieteellinen toimikunta pitää perusteltuna, että silmätarkastusväli pidettäisiin 12 kuukaudessa, PEVISA on kuitenkin voimassa 1.7.2024-31.12.2026 nyt esitetyllä tutkimusvälillä (24 kk). Toimikunta pyytää PEVISA-kauden lopulla rotujärjestöä harkitsemaan asiaa uudestaan ja perustelemaan pidennetyn tutkimusvälin.

Kuva: Päivi Lotila

Lähikuva belgianpaimenkoira tervuerenin päästä suoraan edestä päin otettuna
Kuva Päivi Lotila