Syyskokouksen esitys silmätutkimuksen voimassaoloajasta

24.11.2023

Syyskokouksessa tehtiin päätös esittää Kennelliitolle silmätutkimuksen voimassaoloajan muuttamista 12 kuukaudesta 24 kuukauteen. Jalostustoimikunta on alustavasti ollut asiasta yhteydessä Kennelliittoon ja on selvinnyt, että mikäli Kennelliitto esityksen hyväksyy, muutos tulee voimaan aikaisintaan 1.7.2024.

Siitä, miten tarkalleen ottaen silmätutkimustulosten voimassaoloaika tulee 1.7.2024 muuttumaan - esim. muuttuvatko kaikki peilaustulokset siten, että voimassaoloaika on 24 kk - tiedotamme heti, kun saamme tietoomme Kennelliiton päätöksen. Ja vielä korostamme, että kyseessä on syyskokouksen esitys Kennelliitolle, Kennelliitto vielä käsittelee asiaa ja tekee aikanaan päätöksen siitä, hyväksyykö vai hylkääkö se esityksen.

Toistaiseksi silmätutkimus on voimassa 12 kk.