Syyskokous 2023 on pidetty

19.11.2023

Syyskokous on pidetty

Kokoukseen oli ilmoittautunut 68 jäsentä, joilla oli käytössään 19 valtakirjaa.

Syyskokous hyväksyi kevätkokouksen 2023 pöytäkirjan.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutamin lisäyksin, mm. päätettiin PEKO-toimikunnan perustamisesta.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin pienin muutoksin siten, että tilikauden alijäämä on -5 030 euroa.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi v. 2024 valittiin Päivi Lotila. Johtokunnan jäseniksi kaksivuotiskaudelle valittiin Jasmine Dietz, Bettina Hällfors ja Ira Pesonen ja yksivuotiskaudelle Sini Luukkonen. Johtokunnan varajäseniksi valittiin Johanna Taipale ja Nina Toivonen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat v. 2024 Kalle Kivimaa ja Ritva Salmi ja varatoiminnantarkastajina Matti Id ja Kaija Säkkinen.

Kokous päätti esittää Kennelliitolle PEVISA-säännön muuttamista silmätutkimuksen osalta siten, että silmäpeilaus on voimassa 24 kuukautta.

Koska jalostuslainaan tuodun ulkomaisen nartun PEVISA-ehdoista poikkeamiseen liittyvään päätösesitykseen oli valitettavasti valmisteluvaiheessa esityksen saapumisen jälkeen tapahtunut virhe, asia valmistellaan uudelleen ja se tuodaan seuraavan kokouksen esityslistalle.

Kokous hyväksyi esityksen Suomen muotovalionarvon muuttamisesta. Yhdistys esittää Kennelliitolle, että Suomen muotovalionarvoon vaaditaan hyväksytty tulos alimman luokan palveluskoira- tai pelastuskoiralajin kokeesta tai erikoisjälkikokeesta tai paimennuskokeesta – perinteinen tyyli (ei esikokeesta), joka sisältää laukausvarmuuskokeen. Jos laukausvarmuuskoetta ei ole käytetyssä kokeessa (vaihtoehdot yllä), lisävaatimuksena on hyväksytty tulos luonnetestistä.

Sääntömuutosesitykset hyväksyttiin lukuun ottamatta esitystä jäsenen erottamismenettelystä (esityslistan kohta 20.4.). Muut esitykset hyväksyttiin ja ne tullaan viemään Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäviksi.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!

Kuva: Sini Luukkonen